ERWACHSENENANGEBOT

Rehasport:
Orthopädie

Freitag: 17.15 - 18.10 Uhr
Freitag: 19.20 - 20.15 Uhr

Neue Zeiten ab Januar 2019:
Freitag: 17.45 - 18.45 Uhr
Freitag: 18.45 - 19.45 Uhr

Wo: TB-Sporthalle

Weitere Infos